Ta strona korzysta z cookies

W ramach naszej strony stosujemy pliki cookies w celu tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z witryny,
co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza zgodę na zamieszczanie ich na urządzeniu.Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany tych ustawień.
x

Poznań, 26-27 listopada 2020 r.

X Konferencja Naukowa

z cyklu RYNKI SUROWCÓW I ENERGIIPrzekazane teksty opublikowane zostaną jako rozdziały w specjalnej monografii w 2020 r. Zgodnie z sugestią MNISW rozdział w recenzowanej monografii oceniany jest na 20 pkt.


Zasady publikacji konferencyjnej - standardy edycyjne 

 1. Przeznaczone do druku rozdziały monografii zbierane będą w nieprzekraczalnym terminie do 1 lutego 2021 roku.

 2. Termin wydania monografii: 30 maja 2021 rok.

 3. Termin wydania dodatkowego punktowanego periodyku: 30 maja 2021.

 4. Nie ma wymogu przedłożenia pełnej treści artykułu przed Konferencją.

 5. Obróbka graficzna tekstu i skład prowadzony będzie niezależnie tak więc obowiązują następujące wymogi edycyjne:

 • tekst właściwy - Arial, wielkość czcionki - 10;

 • pojedyńcze odstępy między wierszami;

 • tekst odsyłaczy - Arial, wielkość czcionki - 10

 • przypisy - Arial, wielkośc czcionki - 8

 • marginesy - dolny 7,5 - górny 2,5 - lewy 4,0 - prawy 4,0

 1. Tekst nie powinien przekraczać objętości 1 arkusza wydawniczego czyli maksymalnie 40 000 znaków wliczając w to przypisy.

 2. Tekst powinien być zaopatrzony w streszczenie po angielsku i po polsku.

 3. Prosimy na zgłoszeniu obok tematu napisac kilka słów o problematyce. To ułatwi nam przyporządkowanie do odpowiedniego panelu tematycznego.

Informacje o tekście

 • Powinien liczyć maksymalnie 40 tys. znaków (włączając tekst właściwy, abstrakty, słowa kluczowe, tabele i wykresy, przypisy oraz spis literatury);

 • Do tekstu powinien być dołączony spis literatury uporządkowany rosnąco;

 • Do tekstu powinny być dołączone abstrakty w językach polskim oraz angielskim (liczące maksymalnie 250 wyrazów), których funkcją jest wskazanie celów, metod analizy i głównych wniosków oraz ekspozycja wartości dodanej dla podjętej problematyki w sposób syntetyczny i klarowny; abstrakty powinny zawierać tożsamą treść;

 • Do tekstu powinny być dołączone słowa kluczowe (od 5 do 8 słów) w językach polskim i angielskim.

Spis literatury

 • Spis powinien być uporządkowany alfabetycznie;

 • W tytułach dzieł oraz artykułów należy stosować kursywę;

 • Tytuły czasopism należy umieszczać w cudzysłowie;

 • Nie należy podawać nazw wydawnictw.

W przypadku książki:

– nazwisko autora i pierwsza litera imienia (imion), przecinek, tytuł, przecinek, miejsce i rok wydania, kropka;

Lem S., Bomba megabitowa, Kraków 1999;

W przypadku prac zbiorowych:

– tytuł, przecinek, pierwsza litera imienia (imion) i nazwisko redaktora, (red.), przecinek, miejsce i rok wydania, kropka;

Antropologia ciała. Zagadnienia i wybór tekstów, M. Szpakowska (red.), Warszawa 2008;
Metropolitan Democracies. Transformations of the State and Urban Policy in Canada, France and Great Britain, P. Booth, B. Jouve (red.), Burlington 2005;

W przypadku tekstów w pracach zbiorowych:

– nazwisko autora i pierwsza litera imienia (imion), przecinek, tytuł, przecinek, [w:], tytuł, przecinek, pierwsza litera imienia (imion) i nazwisko redaktora, (red.), przecinek, miejsce i rok wydania, kropka;

Wolf N., Mit piękności, [w:] Antropologia ciała. Zagadnienia i wybór tekstów, M. Szpakowska (red.), Warszawa 2008;

​W przypadku artykułu w czasopiśmie:

– nazwisko autora i pierwsza litera imienia (imion), przecinek, tytuł, przecinek, tytuł czasopisma i rok, przecinek, kolejny numer czasopisma, kropka;

Szlendak T., Techno-dzieci końca ery industrialnej, „Studia Socjologiczne” 1994, nr 1, s. 22.
Anton T.J., Incrementalism in Utopia. The Political Integration in Metropolitan Stockholm, „Urban Affairs Review” 1969, nr 5, t. 59, s. 59–82;

W przypadku tekstów z Internetu:

– nazwisko autora i pierwsza litera imienia (imion), przecinek, tytuł, przecinek, nazwa strony, przecinek, dokładny adres internetowy, [dostęp: (data w formacie dd.mm.rrrr)], kropka;

Zasztowt K., Rok po wojnie rosyjsko-gruzińskiej. Stan realizacji porozumień Sarkozy – Miedwiediew z 12 sierpnia 2008 r. oraz 8 września 2008 r., Oficjalna Strona Biura Bezpieczeństwa Narodowego, http://www.bbn.gov.pl/portal/pl/501/1804/Analiza_BBN_Rok_po_wojnie_rosyjskogruzinskiej_Stan_realizacji_porozumien_Sarkozy.html [dostęp: 10.12.2009].